Home  »  Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Bewaren van de gegevens

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als nodig is voor de beantwoording en afhandeling van de e-mail.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Bezoekgegevens aan onze site worden door ons niet bijgehouden.

Google Analytics en gebruik cookies

Wij maken geen gebruik van Google Analytics. Derhalve wordt er geen gebruik gemaakt van cookies.

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website te lezen zijn.

Datum: 04-05-2018

Telefoon 0314 38 00 50 Telefoon